דילוג לתוכן המרכזי

שלבי תחרות פרסי הטלוויזיה 2023

 

      

 

 

שלבי התחרות בקצרה

קול קורא פתוח וזמין לכלל הסדרות והתוכניות המופקים בארץ ולכלל היוצרים והיוצרות הישראלים. רק מועמדים בעלי אזרחות ישראלית יכולים להשתתף בתחרות ולזכות.  ההרשמה לתחרות נכנסת לתוקפה רק לאחר שליחת הטופס והסדרת דמי ההרשמה. ניתן לרשום לתחרות עונות חדשות של תכניות שהתחרו בעבר. אפשר לרשום יותר ממועמד אחד לכל קטגוריה אך יחולק רק פרס אחד. ניתן יהיה לרכוש בתשלום פסלים ותעודות לאחר סיום התחרות. ועדת תחרויות בוחנת את כל הנרשמים, בודקת שהסדרות עומדות בתנאי התקנון ומפקחת על צוות האקדמיה. הנהלת האקדמיה רשאית להחליט על שינויים ותוספות בקטגוריות עצמן ו/או בכמות המתמודדים בכל קטגוריה ובהגדרות הקטגוריות, גם לאחר סיום ההרשמה לתחרות.
תחרות הטלוויזיה מתקיימת בעמותה מאז שנת 2003 ומטרתה לקדם את התוכן הישראלי התחרות הפועלת תחת העקרונות המנחים של תחרות פתוחה, שוויונית, שקופה היא  כלי שיווקי יעיל עבור המשתתפים. הטקס הוא לא רק חלוקת פרסים אלא אירוע תרבותי וטלוויזיוני שמטרתו הגברת החשיפה.
בפתיחת התחרות ישלח לכל חברי וחברות האקדמיה קטלוג עם המידע המלא ולינקים לצפייה. לרשות המועמדים כחודש לעודד הצבעות וצפייה בתכנים.
האקדמיה מונה למעלה מ-1,000 חברות וחברים החברות באקדמיה פתוחה לכל איש.ת מקצוע בעל ניסיון בתחום. תנאי הסף המקצועיים הינם שקופים ומוצגים באתר האקדמיה. ההצבעה מבוקרת ע"י ועדת ביקרות, צוות עו"ד, רו"ח וצוות מתכנתים.  ההצבעה הינה אישית. כל חברי העמותה הזכאים להצביע על פי תקנון העמותה.
חברי האקדמיה יקבלו SMS ואיימיל בפתיחת ההצבעות עם טופס הצבעה. הטופס זמין לשלושה ימים ונשלח בחמישי על מנת לאפשר הצבעה במהלך סופ"ש. בסבב ראשון ניתן לבחור עד 3 מועמדים בכל קטגוריה אך אין חובה להצביע לכל הקטגוריות ואין חשיבות לסדר הבחירה. לאחר שליחת הטופס אין אפשרות לפתוח מחדש או לתקן בחירה. ההצבעות סבב א' יתקיימו במועדים שיפרסמו באתר האקדמיה. סבב הצבעות ראשון לקביעת המועמדים מפוקח ע"י רו"ח, עו"ד ועדת ביקורת. (פירוט על תהליך ההצבעות למטה)
האנשים שמאחורי הפרויקטים המובילים מועמדים לפרסים על פעילותם. ראה את הקטלוג למועמדים הנוכחיים.
קטלוג זמין באתר
חברי האקדמיה יקבלו SMS ואיימיל בפתיחת ההצבעות עם טופס הצבעה. הטופס זמין לשלושה ימים ונשלח בחמישי על מנת לאפשר הצבעה במהלך סופ"ש. בסבב ראשון ניתן לבחור עד 3 מועמדים בכל קטגוריה אך אין חובה להצביע לכל הקטגוריות ואין חשיבות לסדר הבחירה. לאחר שליחת הטופס אין אפשרות לפתוח מחדש או לתקן בחירה. ההצבעות סבב גמר יתקיימו במועדים שיפרסמו באתר האקדמיה. סבב הצבעות ראשון לקביעת המועמדים מפוקח ע"י רו"ח, עו"ד ועדת ביקורת.
גאלה לחלוקת פרסים לאנשי הצוות הטכניים, מיועדת לזוכים והזוכות. טקס ומשדר פרסי הטלוויזיה מסכם את התחרות באופן חגיגי ובעל תהודה תקשורתית.
{! !}